ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα μετεκπαιδευτικά μας προγράμματα καλύπτουν μια ευρεία σειρά σεμιναρίων που αφορούν τόσο στις ασκήσεις εδάφους όσο και στην χρήση του εξοπλισμού. Συγχρόνως καλύπτουν ειδικά θέματα όπως για τραυματισμούς και παθολογίες, εγκυμοσύνης ανατομίας, διδακτικής.

Τίτλοι και ημερομηνίες σεμιναρίων αναγράφονται όταν προβλέπονται.