ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – Προγραμματα Power Pilates

"THE DIFFERENCE IN CLASSICAL PILATES EDUCATION"

Studio Pilates στην ΑθήναΤο Pilates Studio, Corpus Ray από το 2005 είναι το Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο στην Ελλάδα της σχολής Power Pilates (Power Pilates Affiliate Training Center, www.powerpilates.com) που εδρεύει στην Νέα Υόρκη.

Τα προγράμματα της Power Pilates παρέχουν την υψηλότερη ποιότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση της κλασικής μεθοδολογίας Pilates στο πλαίσιο του διεθνούς κλάδου. Τα ομοιογενή standards και τα Διδακτικά Εργαλεία της Power Pilates παρέχουν ένα βασικό οδηγό στους σπουδαστές ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Αυτά τα εργαλεία αναφέρονται στις ανατομικές αρχές, ιδανική και τροποιημένη κίνηση όπως και ειδικά λεκτικά και αισθητηριακά παραγγέλματα ώστε να αποκτήσει ο σπουδαστής μια ενδελεχή διδακτική βάση.

Power Pilates Affiliate Training Center