ΜΑΤ – ασκησεις εδαφους

"STRENGTH, FLEXIBILITY, ENDURANCE, ENERGY, JOY"

Οι ασκήσεις εδάφους της Μεθόδου Pilates σαν ένα ολοκληρωμένο ομαδικό μάθημα που, σε ένα πιο προχωρημένο επίπεδο, γίνεται και με την χρήση props (βοηθήματα) όπως μπάλλες, therabands, βαράκια, Magic Circle.

Μαθήματα Pilates αρχαρίου, αρχαρίου-μεσαίου επιπέδου, προχωρημένου επιπέδου.

Μέχρι 8 άτομα • Κράτηση θέσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Για την ακύρωση μαθήματος χρειάζεται προειδοποίηση τουλάχιστον 24 ώρες από την ώρα του μαθήματος.

Pilates Studio - Mat - Στρώματα
Pilates Studio - Mat - Στρώματα
Pilates Studio - Mat - Στρώματα
Pilates Studio - Mat - Στρώματα
Pilates Studio - Mat - Στρώματα