Επισκόπηση μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων του Corpus Ray

"YOU ARE ALWAYS A STUDENT, NEVER A MASTER. YOU HAVE TO KEEP MOVING FORWARD"
CONRAD HALL

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

MEL_3237Στο Corpus Ray πιστεύουμε ότι η μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία και ότι η ολοκλήρωση ενός προγράμματος εκπαίδευσης είναι μόνο το πρώτο βήμα.

Όλοι οι υποψήφιοι σπουδαστές που ενδιαφέρονται για μια πιστοποίηση από την THE PILATES STANDARD πρέπει να γνωρίζουν ότι η πραγματική γνώση ξεκινάει αφού τελειώσουν την εκπαίδευση. Η συνεχόμενη εκπαιδευτική κατάρτιση και η εξέλιξη των ικανοτήτων σαας είναι μέρος του επαγγέλματος δασκάλου Pilates.

Ο αριθμός των σεμιναρίων εξαρτάται από το επίπεδο του προγράμματος. Τα σεμινάρια αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να ανακεφαλαιώσουν τις βασικές αρχές και τις ασκήσεις που έμαθαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, να ερευνήσουν τα θέματα που δεν καλύπτονται κατά τη διάρκεια του προγράμματός τους, να ραφινάρουν τις διδακτικές τους δεξιότητες και το σημαντικότερο να διατηρηθεί η ακεραιότητα της μεθόδου.

ΠΟΣΑ CEC's ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ;

Για να διατηρήσετε την πιστοποίηση Mat της THE PILATES STANDARD χρειάζεται να συμπληρώσετε 8 CEC's κάθε δύο χρόνια.
Για την διατηρήσετε την πιστοποίηση Comprehensive της THE PILATES STANDARD χρειάζεται να συμπληρώσετε 15 CEC's κάθε δύο χρόνια.
ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ χρειάζεται να συγκεντρώσετε διδακτικές μονάδες από το πιο περιεκτικό πρόγραμμα.
Παράδειγμα: INTRO MAT και πρόγραμμα COMPREHENSIVE, απαιτούνται 15 διδακτικές μονάδες κάθε δύο χρόνια.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Όταν έρθει η ώρα να ανανεώσετε την Πιστοποίησή σας, απλώς στείλτε μας ένα email στο office@thepilatesstandard.eu με το όνομά σας και θέμα "Ανανέωση πιστοποίησης" (Renew Certificate) γράψτε αν πρόκειται για πιστοποίηση Mat ή Comprehenisve.
Αν έχετε παρακολουθήσει σεμινάρια της TPS υπάρχουν όλες οι πληροφορίες στο σύστημά μας. Αν έχετε παρακολουθήσει σεμινάρια άλλων φορέων, παρακαλούμε να συνάψετε μια Βεβαίωση Συμμετοχής ως PDF (1 ώρα όχι TPS σεμιναρίου = 1/2 TPS CEC).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ (CEC’S):

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ MAT CEC’S
CORE MAT I (ΑΡΧΑΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ) 6
CORE MAT II (ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ 6
ADVANCED MAT (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ) 8
EQUIPMENT CEC’S
COMPREHENSIVE 15
BRIDGE 15
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 1 12
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 12
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 3 15

PP100Man_ATC_Hor_RGB