ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – HOW TO RENEW

"YOU ARE ALWAYS A STUDENT, NEVER A MASTER. YOU HAVE TO KEEP MOVING FORWARD"
CONRAD HALL

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

MEL_3237Στο Corpus Ray πιστεύουμε ότι η μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία και ότι η ολοκλήρωση ενός προγράμματος εκπαίδευσης είναι μόνο το πρώτο βήμα.

Οι σπουδαστές καλούνται να συμπληρώσουν έναν ορισμένο αριθμό προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης μέσω της Power Pilates (βασικά προγράμματα και προγράμματα επιλογής) για να διατηρήσουν την πιστοποίηση αξιολόγησης.

Ο αριθμός των σεμιναρίων εξαρτάται από το επίπεδο του προγράμματος. Τα σεμινάρια αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να ανακεφαλαιώσουν τις βασικές αρχές και τις ασκήσεις που έμαθαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, να ερευνήσουν τα θέματα που δεν καλύπτονται κατά τη διάρκεια του προγράμματός τους, να ραφινάρουν τις διδακτικές τους δεξιότητες και το σημαντικότερο να διατηρηθεί η ακεραιότητα της μεθόδου. Η Power Pilates έχει αναπτύξει το πιο εκτεταμένο πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης στον κλάδο.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Η πιστοποίηση της Power Pilates (Assessment-Based Certificate –ABC- Πιστοποιητικό Βάσει Αξιολόγησης -ΠΒΑ-) λήγει κάθε δύο χρόνια. Για να διατηρήσετε και να ανανεώσετε το ΠΒΑ σας, χρειάζεται να συμπληρώσετε έναν ορισμένο αριθμό Power Pilates μετεκπεδευτικών προγραμμάτων πριν από τη λήξη της πιστοποίησης (ΠΒΑ). Μπορείτε να ολοκληρώσετε τα CEC (Continuing Education Credits) σε συνέδρια αλλά και μέσω των online προσφορών της Power Pilates.

Η πραγματική σας εκπαίδευση αρχίζει από τη στιγμή που ολοκληρώνετε ένα πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δασκάλων της Power Pilates. Ως δάσκαλοι της Μεθόδου Pilates μέσα από τη συνεχή μάθηση θα βελτιώνετε την διδακτική σας κατάρτιση και τις δεξιότητές σας ώστε να εμπνέεστε και να εμπνέετε και τους άλλους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ (CEC’S):

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ MAT CEC’S
CORE MAT I (ΑΡΧΑΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ) 6
CORE MAT II (ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ 6
ADVANCED MAT (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ) 8
EQUIPMENT CEC’S
COMPREHENSIVE 15
BRIDGE 15
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 1 12
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 12
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 3 15

PP100Man_ATC_Hor_RGB