ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το 2005 το Corpus Ray αναλαμβάνει να προχωρήσει την εξειδίκευση στον τομέα της εκπαίδευσης της μεθόδου Pilates και γίνεται το Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο στην Ελλάδα της σχολής Power Pilates, NY (Power Pilates Affiliate Training Center, www.powerpilates.com).

Η επιλογή της σχολής δεν ήταν τυχαία. Η σχολή Power Pilates ιδρύθηκε το 1989 από τον Dr.Howard Sichel -xειροπράκτορας- που μαζί με την Susan Moran-Perich -χορεύτρια, θεραπεύτρια massage- και τον Bob Liekens ανέπτυξαν από το 1997 τα εκπαιδευτικά προγράμματα της σχολής.

Η συμμετοχή του Bob Liekens ως διευθυντή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ήταν για εμάς η εγγύηση ότι η δομή της εκπαίδευσης στηρίζεται στην κλασσική μεθοδολογία την οποία ήδη ακολουθούσαμε.

Με τα προγράμματα αυτά εξασφαλίζουμε την διατήρηση και την ακεραιότητα της αυθεντικής μεθόδου Pilates. Η εκπαίδευση είναι Κλασσική, Συστηματική και Ολοκληρωμένη.

Συγχρόνως προχωράμε ένα βήμα παραπέρα: οι μελλοντικοί δάσκαλοι εκτός από την ολοκληρωμένη σειρά ασκήσεων εδάφους και εξοπλισμού σε τρία επίπεδα,  εκπαιδεύονται και στην Τέχνη της Διδασκαλίας. Εργαλείο η χρήση της Διδακτικής Φόρμουλας της Power Pilates που είναι και μοναδική στα προγράμματά μας. Διδάσκουμε τους δασκάλους πώς να διδάσκουν!!

Το επίπεδο που χαρακτηρίζει ένα μάθημα δεν εξαρτάται μόνο από την ποικιλία και την δυσκολία των ασκήσεων. Αναπτύσσεται συγχρόνως η διδακτική ικανότητα του δασκάλου, η δεξιότητά του να χρησιμοποιεί με διαφορετικό τρόπο την διδασκαλία του ώστε να διδάσκει διαφορετικά επίπεδα μαθήματος.

Η Συστηματική εκπαίδευση εγγυάται ότι ο εκπαιδευμένος δάσκαλος γνωρίζει την δομή που χρειάζεται να έχει ένα μάθημα, πώς να ξεκινήσει, πώς να προχωρήσει και πώς να εντάξει τον εξοπλισμό σε κάθε μάθημα άρα ολοκληρωμένα, με στόχο τη συνειδητοποίηση της κίνησης.

Με την πιστοποίηση της Power Pilates ο δάσκαλος ξέρει ότι έχει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση ενώ παράλληλα του δίνεται η δυνατότητα ενός ευρύτερου πλαισίου αναζήτησης εργασίας τόσο στο εσωτερικό όσο στο εξωτερικό μια και είναι μια πιστοποίηση διεθνώς ανεγνωρισμένη.