Πρόγραμμα μαθημάτων

ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
09.00-10.00 Semi-Private**    Semi-Private**    
10.00-11.00  MAT (Beg-Int)  Semi-Private (Adv)  MAT (Beg-Int) Semi-Private (Adv)    
10.30-11.30            
11.00-12.00 Semi-Private** (Beg) Semi-Private (Beg-Int) Semi-Private** (Beg)   Semi-Private (Beg-Int)   Mat
11.30-12.30            
12.00-13.00  Tower (Beg)** Tower (Beg)**    Tower
12.30-13.30           Semi-Private
13.00-14.00            
13.30-14.30            
14.00-15.00            
14.30-15.30            
15.00-16.00 | HH   Semi-Private (Adv)   Semi-Private (Adv)    
15.30-16.30 | HH       Semi-Private (Int)*   
16.00-17.00 | HH Semi-Private (Int)* Semi-Private**     Semi-Private**  Semi-Private (Int)*  
16.30-17.30 | HH            
17.00-18.00 Semi-Private (Int)

Tower (Beg)**

Semi-Private (Int)* Semi-Private (Int)

Tower (Beg)**

Semi-Private (Int)*  Tower (Beg)**
17.30-18.30            
18.00-19.00 Semi-Private (Int)  Tower (Beg) **

Mat (Beg) 

Semi-Private (Int) Tower (Beg) **

Mat (Beg)

Semi-Private (Int)  
18.30-19.30            
19.00-20.00 MAT (Beg-Int)   MAT (Int-Adv)  MAT (Beg-Int)  MAT (Int-Adv)  MAT (Beg-Int)   
19.30-20.30            
20.00-21.00 Semi-Private (Int-Adv)

Mat (Beg)**

 Semi-Private (Adv) Semi-Private (Int-Adv)

Mat (Beg)**

 Semi Private (Adv) Semi-Private (Int)  
20.30-21.30            
21.00-22.00   Tower (Beg)*   Tower (Beg)*     

 

  • TOWER CLASSES: Προϋπόθεση συμμετοχής η εμπειρία στα όργανα
  •  HAPPY HOURS 15.00-17.00, Ειδικές τιμές. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ανάλογα με την ζήτηση. Minimum συμμετοχή 3-5 άτομα (HH)
  • ** ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Minimum συμμετοχή 3-5 ατόμων για την δημιουργία τους.