Πρόγραμμα μαθημάτων

ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
09.00-10.00   Semi-Private**   Semi-Private**    
10.00-11.00  MAT (Beg-Int)  Semi-Private (Adv)  MAT (Beg-Int) Semi-Private (Adv)    
10.30-11.30            
11.00-12.00   Semi-Private (Beg-Int)   Semi-Private (Beg-Int)    
11.30-12.30            
12.00-13.00   Semi-Private (Adv)   Semi-Private (Adv)    
12.30-13.30            
13.00-14.00            
13.30-14.30            
14.00-15.00            
14.30-15.30            
15.00-16.00 | HH   Semi-Private*    Semi-Private*    
15.30-16.30 | HH            
16.00-17.00 | HH TOWER*    TOWER*   TOWER*   
16.30-17.30 | HH            
17.00-18.00 | HH Semi-Private*  Tower* Semi-Private* Tower* Semi-Private* 
17.30-18.30            
18.00-19.00 Semi-Private  Semi-Private** Semi-Private Semi-Private Semi-Private**   
18.30-19.30            
19.00-20.00 MAT (Beg)   MAT (Int-Adv)
Tower**
MAT (Beg)  MAT (Int-Adv)
Tower**
MAT (Beg)   
19.30-20.30            
20.00-21.00 Semi-Private   Semi-Private
Mat (Beg)**
Semi-Private  TOWER (Adv)
Mat (Beg)**
   
  • TOWER CLASSES: Προϋπόθεση συμμετοχής η εμπειρία στα όργανα
  •  HAPPY HOURS 15.00-17.00, Ειδικές τιμές. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ανάλογα με την ζήτηση. Minimum συμμετοχή 3-5 άτομα (HH)
  • ** ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Minimum συμμετοχή 3-5 ατόμων για την δημιουργία τους. Τα τμήματα θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο 2016.