Πρόγραμμα μαθημάτων

Πρόγραμμα μαθημάτων Pilates του Corpus Ray στην Αθήνα. Το παρακάτω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπόκειται σε αλλαγές ανάλογα με την ζήτηση από τους μαθητές

8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
ΔΕΥΤΕΡΑ
Mat Class

10:00>11:00
Reformer Class (Beg)

16:00>17:00
Tower (Beg) Reformer Class (Int)

18:00>19:00
MAT (Beg-Int)

19:00>20:00
Reformer Class (Beg-Int) Mat (Beg)**

20:00>21:00
ΤΡΙΤΗ
Tower Class

10:00>11:00
Reformer Class (Int)

11:00>12:00
Reformer Class (Int)

16:00>17:00
Reformer (Int)

18:00>19:00
Mat (Be-Int)

18:00>19:00
MAT (Int-Adv) Reformer (Beg)

19:00>20:00
Reformer (Adv) Tower (Beg)

20:00>21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ
Mat Class**

10:00>11:00
Reformer Class (Beg)

16:00>17:00
Tower (Beg) Reformer Class (Int)

18:00>19:00
MAT (Beg-Int)

19:00>20:00
Reformer Class (Beg-Int) Mat (Beg)**

20:00>21:00
ΠΕΜΠΤΗ
Tower Class

10:00>11:00
Reformer Class (Int)

16:00>17:00
Reformer (Int)

17:00>18:00
Mat (Beg-Int)

18:00>19:00
MAT (Int-Adv) Reformer (Beg)

19:00>20:00
Reformer (Adv) Tower (Beg)

20:00>21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Reformer Class (Int)

16:00>17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ

Μαθήματα:

MAT - Ασκήσεις εδάφους με χρήση διαφόρων props. Απευθύνεται σε μαθητές όλων των επιπέδων και τα μαθήματα γίνονται σε τμήματα έως 8 ατόμων.

TOWER - Ασκήσεις εδάφους σε συνδυασμό με το όργανο Wall Unit. Απευθύνεται σε μαθητές όλων των επιπέδων και τα μαθήματα γίνονται σε τμήματα έως 8 ατόμων.

EQUIPMENT - Ασκήσεις εδάφους και χρήση ελατηρίων για απόκτηση πλήρους μυϊκού ελέγχου. Απευθύνεται σε μαθητές προχωρημένου επιπέδου και τα μαθήματα γίνονται σε γκρουπ έως 4 ατόμων, συνιστάται ο ενδιαφερόμενος να ξεκινήσει με ατομικά μαθήματα προς εξοικείωσή του με τον εξοπλισμό.